KURULLAR

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
BAŞKAN Güner Hayri Özsan
II. BAŞKAN Tülin Tiraje Celkan
GENEL SEKRETER Muhlis Cem Ar
ARAŞTIRMA SEKRETERİ Meltem Kurt Yüksel
SAYMAN Eyüp Naci Tiftik
ÜYE İlknur Kozanoğlu
ÜYE Şule Mine Bakanay Öztürk

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU
BAŞKAN Güner Hayri Özsan
I. SEKRETER Muhlis Cem Ar
II. SEKRETER Meltem Kurt Yüksel

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BİLİMSEL ALT KOMİTELERİ

Bilimsel Alt Komiteler Başkan Sekreterleri
Akut Lösemiler Bilimsel A.K. İnci Alacacıoğlu Şebnem Yılmaz
Volkan Karakuş
Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin Bilimsel A.K. Yeşim Oymak Gül İlhan
Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek Tedavileri Bilimsel A. K. Sinem Civriz Bozdağ Itır Şirinoğlu Demiriz
Sinan Demircioğlu
Güldane Cengiz Seval
Nur Soyer
Hematopatoloji Bilimsel A.K. Nalan Akyürek Fulya Öz Puyan
Hemofili Bilimsel A.K Ahmet Muzaffer Demir Ayşegül Ünüvar
Aydan Akdeniz
Fatma Burcu Belen Apak
Elif Gülsüm Ümit

Hemostaz-Tromboz Bilimsel A.K.

Reyhan Diz Küçükkaya Serkan Güvenç
Demet Çekdemir
Esra Turan Erkek
Neslihan Karakurt
Hilmi Erdem Gözden
İmmünohematoloji Bilimsel A.K. Meral Beksaç Gülderen Yanıkkaya Demirel
Kemik İliği Yetersizliği Bilimsel A. K. Işık Kaygusuz Atagündüz Beyhan Durak Aras
Tayfur Toptaş
Fergün Yılmaz
Kök Hücre Nakli Bilimsel A.K. Can Boğa Musa Karakükçü
Hasan Atilla Özkan
Alphan Küpesiz
Kronik Myelositer Lösemi ve Kronik Miyeloproliferatif Neoplaziler Bilimsel A.K. Düzgün Özatlı Ahmet Emre Eşkazan
Dilber Talia İleri
Gürsel Güneş
Laboratuvar Standartları Bilimsel A. K. Gülderen Yanıkkaya Demirel Klara Dalva
İlknur Kozanoğlu
Lenfoma Bilimsel A.K. Meltem Olga Akay Elif Birtaş Ateşoğlu
Ozan Salim
Özgür Mehtap
Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel A.K. Müge Aydın Sayitoğlu Özden Hatırnaz Ng
Ayşe Çırakoğlu
Multipl Myelom Bilimsel A.K. Ömür Gökmen Sevindik Hakkı Onur Kırkızlar
Ayşe Salihoğlu
Nadir Hematolojik Hastalıklar Bilimsel A.K. Sema Karakuş Gül Nihal Özdemir
Şule Mine Bakanay Öztürk
Eren Gündüz
Transfüzyon Tıbbı-Kan Bankacılığı ve Hemaferez Bilimsel A.K. Yeşim Aydınok Neslihan Andıç
İbrahim Eker
Melike Sezgin Evim
Asu Fergün Yılmaz