KURSLAR

13. Mezuniyet Sonrası Hematoloji Eğitim Kursu, Zor Olgular
09:45-10:00

AÇILIŞ

Güner Hayri Özsan (Türk Hematoloji Derneği Başkanı)

10:00-11:00

GENEL HEMATOLOJİ

Oturum Başkanları: Meliha Nalçacı (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul), Emine Güçhan Alanoğlu (Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta)
Genç Eritrositozlu Erkek Hasta: Mustafa Merter (Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Elazığ)
Tedaviye Dirençli Demir Eksikliği Anemisi: Şebnem İzmir Güner (Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul)
Siklik Nötropeni: Tuğrul Elverdi (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul)

11:00-11:15 Kahve Arası
11:15-12:15

LÖSEMİ/KMPH

Oturum Başkanları: İbrahim Haznedaroğlu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Düzgün Özatlı (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun)
Nüks Saçlı Hücreli Lösemi: Fehmi Hindilerden (Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH, İstanbul)
Pankreatit Gelişen ALL Hastasında Takip ve Tedavi: Ekrem Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
Eozinofilili Hasta/Lösemi/HES/Allerji: Hilmi Doğu (İstanbul EAH, İstanbul)

12:15-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30

MULTIPLE MYELOM

Oturum Başkanı: Sevgi Kalayoğlu Beşışık (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul), Rıdvan Ali (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
Kardiyak Tutulumlu AL Amiloidozlu Hasta: Utku Iltar (Antalya EAH, Antalya)
Medulla Basısı ile Gelen Multipl Myelomlu Hasta: Ali İhsan Gemici (Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi, İstanbul)
IgG4 ile İlişkili Hastalık: Ahmet Kürşad Güneş (Şanlıurfa Mehmet Akif İnan EAH, Şanlıurfa)

14:30-14:45 Kahve Arası
14:45-15:45

LENFOMA

Oturum Başkanları: Münci Yağcı (Gazi Üniversitesi, Ankara), Erdal Kurtoğlu (Antalya EAH, Antalya)
Renal Yetersizliği Olan Nüks Lenfomada Kurtarma Tedavisi: Nilay Ermantaş (Prof. Dr. A. İlhan Özdemir EAH, Giresun)
Relaps/Refrakter Multisentrik Castleman Hastalığı: Nurhilal Büyükkurt (Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana)
Relaps/Refrakter Sinir Sistemi Lenfoması: Orhan Kemal Yücel (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

15:45-16:15 Kahve Arası
16:15-17:15

TRANSFÜZYON/TRANSPLANTASYON

Oturum Başkanları: Gülsan Sucak (Altınbaş Üniversitesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi, İstanbul), Filiz Vural (Ege Üniversitesi, İzmir)
Alloimünize Hasta Yönetimi: Nur Soyer (Ege Üniversitesi, İzmir)
Allo Nakil Sonrası Ekstramedüller Nüks AML/2. Nakil Kimden? Hangi Hazırlık Rejimi?: Ant Uzay (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul)
Nadir Kan Gruplarında Transfüzyon: Özlem Tüfekçi (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

17:15-17:30 Kahve Arası
17:30-18:30

KOAGÜLASYON

Oturum Başkanları: Cafer Adıgüzel (BAU Medical Park Göztepe Hastanesi, İstanbul), Cengiz Beyan (Ufuk Üniversitesi, Ankara)
 İntestinal İskemisi Olan Hastada Antikoagülan/Antiagregan Tedavi: Elif Gülsüm Ümit (Trakya Üniversitesi, Edirne)
Travayda Hemofili Taşıyıcı Anne/Bebek Hemofili mi?: Tahir Atik (Ege Üniversitesi, İzmir)
Karaciğer Sirozlu Hastada Koagülasyon: Aydan Akdeniz (Mersin Üniversitesi, Mersin)

Ölçülebilir Kalıntı Hastalık Kursu
10:00-12:15

 Açılış: Güner Hayri Özsan (Türk Hematoloji Derneği Başkanı)

Oturum Başkanları: Gülderen Yanıkkaya Demirel (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul), Uğur Özbek (Acıbadem Üniversitesi, İstanbul)

Ölçülebilir Kalıntılı Hastalık ve Akan Hücre Ölçer: İlknur Kozanoğlu (Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana)
Ölçülebilir Kalıntılı Hastalık ve Moleküler Yöntemler: Özden Hatırnaz NG (Acıbadem Üniversitesi, İstanbul)
Hangi Yöntemi Seçelim?
Ölçülebilir Kalıntılı Hastalık ve Akan Hücre: Klara Dalva (Ankara Üniversitesi, Ankara) Ölçülebilir Kalıntılı Hastalık ve Moleküler Yöntemler: Müge Sayitoğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

12:15-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30

Hastalık Gruplarında Ölçülebilir Kalıntı Hastalık

Oturum Başkanı: Zeynep Karakaş (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul)
ALL: Şebnem Yılmaz (Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul)

14:30-14:45 Kahve Arası
14:45-15:45

Hastalık Gruplarında Ölçülebilir Kalıntı Hastalık

Oturum Başkanı: Ahmet Öztürk (Acıbadem Maslak Hastanesi, İstanbul)

AML: Volkan Karakuş (Sıtkı Koçman Üniversitesi EAH, Muğla)

15:45-16:15 Kahve Arası
16:15-17:15

Hastalık Gruplarında Ölçülebilir Kalıntı Hastalık

Oturum Başkanı: Zafer Başlar (İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul)

 KLL:  Ahmet Emre Eşkazan (İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul)

17:15-17:30 Kahve Arası
17:30-18:30

Hastalık Gruplarında Ölçülebilir Kalıntı Hastalık

Oturum Başkanı: Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)

MYELOM: Anıl Tombak (Mersin Üniversitesi, Mersin)

İlaç Endüstrisi ve Araştırmaları Çalışanları için Hematoloji Eğitim Programı-13
17:30-19:00 Selim Hematolojik Hastalıklar
Hematolojik Kanserler
Hematolojide Yeni Tedaviler/İlaç Geliştirme