Sözlü Sunu Oturumları-2

Koagülasyon
Mehmet Yılmaz (Sanko Üniversitesi, Gaziantep), Murat Albayrak (Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, Ankara)
Sözlü Sunu A Salonu
Başlık Konuşmacı Kurumu
Trombozis Nedeniyle Doku Plazminojen Aktivatör Tedavisi Verilen Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Ahmet Yöntem Çukurova Üniversitesi, Adana
Türkiye Konjenital Trombotik Trombositopenik Purpura Kayıt Sistemi Sonuçları Canan Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun
Hodgkin Lenfomada Venöz Tromboemboli Sıklığı ve Mortalite Üzerine Etkisi ve Venöz Tromboemboli Riskini Artıran Faktörler Tuğcan Alp Kırkızlar Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi, Edirne
Derin Ven Trombozunda Nrf2/Keap1 Yolağı Patojenik Mutasyonları ve Gen İfadesi Analizi Dilara Fatma Akın-Balı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde
İşitme Engelli Okullarda Okuyan Makrotrombosit Saptanan Çocuklarda Myh-9 Gen Mutasyon Taraması Simge Çınar Özel İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
Habituel Abortus Olgularında Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1 Gen Polimorfizmleri Aysun Senturk Yıkılmaz Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş
Trombosit Kütle İndeksi, Sağlıklı Çocukta Nasıl Bir Değişken? Hatice Tatar Aksoy TOBB ETÜ, Ankara
Transfüzyon
Mahmut Bayık (Academic Hospital, İstanbul), Atila Tanyeli (Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul)
Sözlü Sunu B Salonu
Başlık Konuşmacı Kurumu
Pediatrik Platelet Transfüzyonunda Yeni Bir Transfüzyon Eşik Değeri Önerisi: Platelet Kitlesi Ölçümü Fatma Burcu Belen Apak Başkent Üniversitesi, Ankara
Farklı Plazmaferez Yöntemlerinin Tedavi Üzerindeki Etkileri Tolga Aydın Ankara Üniversitesi, Ankara,
Tedavi Edici Plazma Değişimi Uygulamalarına Bağlı Gelişen Komplikasyonlar: Tek Merkez Deneyimi Ece Vural İstanbul Üniveristesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
Çok Sayıda Transfüzyon Alan Göçmen ve Türk Hastalarda Hepatit B, Hepatit C Ve Hıv Sıklığı Gizem Zengin Ersoy Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa
Neonatal Direk Antiglobin Testin Yenidoğan Hemolitik Hastalığını Tanımlama ve Şiddetini Tahmindeki Değeri Nihal Özdemir Karadaş Ege Üniversitesi, İzmir
Eritrosit ve Trombosit Transfüzyon Kararında Kullanılan Eşik Değerler Rehberlere Ne Kadar Uyuyor? Begüm Şirin Koç İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Destek Tedavi
Serap Aksoylar (Ege Üniversitesi, İzmir), Gürhan Kadıköylü (Özel Kent Hastanesi, İzmir)
Sözlü Sunu C Salonu
Başlık Konuşmacı Kurumu
Hematolojik Maliniteli Hastaların Yoğun Bakıma Erken Alınma Politikasının Getirdikleri Erman Öztürk Medeniyet Üniversitesi, İstanbul
Allojenik Hsct’da Beslenme Tipinin Engraftman Ve Komplikasyonlara Etkisi: Bir Pediatrik Merkez Deneyimi Ersin Toret Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Bahçelievler Hastanesi, İstanbul
Kök Hücre Naklinde; Nötropenik Ateşli Hastalarda Granülosit Transfüzyonunun Engrafman Üzerine Etkisi Yeşim İtmeç Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Pediatrik Kit Hastalarında Cmv Enfeksiyonu Sıklığı, Risk Faktörleri, Tedavi Ve İzlemin Değerlendirilmesi Hale Ören Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Otolog Kök Hücre Nakli Öncesi Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme Yol Gösterici Midir? Merve Kestane Gazi Üniversitesi, Ankara
İnvaziv Fungal Enfeksiyonların Tedavi Başarısına Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Feyza İzci Çetinkaya Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Trombositopeni Tedavisinde Eltrombopag Kullanımı; Tek Merkez Deneyimi Zeynep Tuğba Güven Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Transplant
Taner Demirer (Ankara Üniversitesi, Ankara), Hakan Göker (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Sözlü Sunu D Salonu
Başlık Konuşmacı Kurumu
Yaşam Süresini ve Kalitesini Etkileyen Dirençli Kgvhh Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım;Btk İnhibitörü:Gerçek Yaşam Verisi Güldane Cengiz Seval Ankara Üniversitesi, Ankara
Alternatif Donör Nakillerinde Graft Versus Host Hastalık Proflaksisi: Anti-Timosit Globulinden, Siklofosfamid’e Geçiş Deniz Gören Şahin Demiroğlu Bilim Üniversitesi, İstanbul
Genişletilmiş Erişim Çalışmasında Hematopoetik Hücre Nakli Sonrası Anikterik Voh/Sos İnsidansı ve Defibrotid Etkinliği Selim Corbacioglu Regensburg Üniversitesi, Almanya
Hhn veya Kemoterapi Sonrası Hepatik Voh/Sos Tedavisi İçin Defibrotid: Defıfrance Çalışmasından Alınan Geçici Sonuçlar Zakaria Medeghri Lyon, Fransa
Allojeneik Kök Hücre Nakli Sonrası Profilaktik Çoklu İmmunsüpresif Tedavilerin Akut Gvh Gelişimi Üzerine Etkileri Osman Kara Özel Medical Park Göztepe Hastanesi, İstanbul
Akut Lösemi Tanılı Hastalarda İkinci Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Deneyimlerimiz Zeynep Tuğba Güven Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Graft Versus Host Hastalığında İbrutinib Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi Sıdıka Gülkan Özkan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
T-Hücre/KLL
Emin Kaya (İnönü Üniversitesi, Malatya),  Pervin Topçuoğlu (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Sözlü Sunu E Salonu
Başlık Konuşmacı Kurumu
T Hücreli Lenfoma Hastalarının Klinik Özelliklerinin Çok Merkezli Değerlendirilmesi Elifcan Aladağ Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda Azalmış Lateksin Ekspresyonu Gökhan Pektaş Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla
Kll’li Hastalarda Cd25 Ekspresyonu Otoimmünite ile İlişkili Midir? 9 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Hacer Berna Afacan Öztürk Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, Ankara
Çevresel T Hücreli Lenfoma: Tek Merkez ‘Gerçek Yaşam’ Verileri Murat Özbalak İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Kronik Lenfositer Lösemi: Prospektif Türkiye Kayıt Çalışması Fatih Demirkan Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
İbrutinib Tedavisi Alan Hematolojik Maligniteli Hastalarda Sekonder Hipogamaglobulineminin Değerlendirilmesi Serhat Çelik Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Merkezi Sinir Sistemi Lenfoması: Tek Merkez Deneyimi Sedanur Karaman Gülsaran Trakya Üniversitesi, Edirne
Myelom
Yıldız Aydın (İstanbul), Ferit Avcu (Memorial Ankara Hastanesi, Ankara)
Sözlü Sunu F Salonu
Başlık Konuşmacı Kurumu
Imıd/Pı İçeren Tedavilere Dirençli Mm Olgularinda Pom/Len İle Birlikte Elotuzumab Tedavisi Kalici ≥Çiky Sağlayabilir mi? Meral Beksaç Ankara Üniversitesi, Ankara
Yeni Tanı Multıpl Miyelom Hastalarında Kemik İliğinde Pd1+ Treglerin Düzeyi ve Pd1, Pdl1 Mrna İfadesinin Araştırılması Deniz Ekinci Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Sox7 Tümör Baskılayıcı Gen Adayının Multipl Myelom Olgularında Tanı ve Nüks Esnasındaki Rolünün İncelenmesi Can Küçük İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG), İzmir
Multiple Miyelom ve Diğer Plazma Hücreli Neoplazilerde Mefv Gen Mutasyon Sıklığı ve Prognostik Önemi Munir Azizy Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Multiple Myelom Hastalarında Plato Sürecine Ulaşma Süresi ve Prognostik Değeri Ufuk Demirci Trakya Üniversitesi, Edirne
Otolog Kök Hücre Nakli Sonrası Relaps Gelişen Multipl Miyelom’lu Hastalarda Lenalidomid-Dexametazon Tedavi Sonuçları Derya Selim Batur Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Ngs Tüm Seçenekleri Tüketmiş Nüks ve Dirençli Mm Hastalarında Endikasyon Dışı Tedavi Oluşturmada Rehberlik Edebilir Mi? Güldane Cengiz Seval Ankara Üniversitesi, Ankara