31 Ekim 2019, Perşembe

SAAT ASUMAN MÜFTÜOĞLU SALONU GÜLERSU İRKEN SALONU UZMANINA DANIŞ SALONU
08:30-09:30

ANEMİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Hakan Özdoğu (Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana), Gülsüm Özet (Ankara Şehir Hastanesi, Ankara)
Orak Hücreli Anemide Yenilikler: Selma Ünal (Mersin Üniversitesi, Mersin)
Kronik Hastalık Anemisi: Mustafa Nuri Yenerel (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

ENFEKSİYON/ AKILCI İLAÇ OTURUMU

Oturum Başkanları: Mustafa Pehlivan (Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep), İrfan Yavaşoğlu (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
Hematolojide CMV Enfeksiyonları: Elif İnce (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Hematolojide EBV Enfeksiyonları: Meltem Kurt Yüksel (Ankara Üniversitesi, Ankara)

09:30-09:45 KAHVE ARASI
09:45-11:15

LENFOMA OTURUMU

Oturum Başkanları: Muhit Özcan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Semra Paydaş (Çukurova Üniversitesi, Adana)
Yeni Tanı Hodgkin Hastalığında Güncel Tedavi Yaklaşımı: Özgür Mehtap (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)
Nodüler Lenfosit Predominant Hodgkin Hastalığının Yönetimi (Yeni Tanı ve Nüks): Selami Koçak Toprak (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Folliküler Lenfomada Güncel Yaklaşım: Olga Meltem Akay (Koç Üniversitesi, İstanbul)

PEDİATRİK KOAGÜLASYON OTURUMU

Oturum Başkanları: Tunç Fışgın (Altınbaş Üniversitesi, İstanbul), Alphan Küpesiz (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
Makrotrombositopenilerde Ayırıcı Tanı: Meryem Albayrak (Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale)
Her Yönüyle Fibrinojen: Nazan Sarper (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)
Faktör XII Eksikliği, Tromboz ve Kanama: Canan Albayrak (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun)

11:15-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:15

UYDU SEMPOZYUMU

Hemofili Bakımında Karşılaştığımız Güçlükler

Oturum Başkanları: Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne), Bülent Antmen (Acıbadem Hastanesi, Adana)
Açılış ve Takdimler: Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne)
Araya Giren Kanamalar: Fahri Şahin (Ege Üniversitesi, İzmir)
Yaşam Kalitesi Üzerine Etki: Alphan Küpesiz (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
İnhibitör Gelişimi Tedaviye Uyum ve Hastaların Yaşadıkları Zorluklar: Canan Albayrak (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun)
Hemofili Bakımında Neye İhtiyacımız Var: Bülent Antmen (Acıbadem Hastanesi, Adana)

Rydapt Uydu Sempozyumu

AML Tedavisinde Rydapt ile Sağkalım Efsanesi Gerçek Oluyor

Oturum Başkanı: Ali Zahit Bolaman (Adnan Menderes Ünversitesi, Aydın)
İhsan Karadoğan (Medstar Antalya Hastanesi, Antalya)

12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

UYDU SEMPOZYUMU (12:30-13:15)
Gaucher Hastalığı Tanısında Bir Kilometre Taşı: Hematoloji

Oturum Başkanı: Mehmet Yılmaz (Gaziantep Sanko Üniversitesi, Gaziantep)
Mustafa Nuri Yenerel (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul)
Ertuğrul Kıykım (İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul)

13:30-14:15

UYDU SEMPOZYUMU

Hemofili A’da İnteraktif Profilaksi Yaklaşımı

Oturum Başkanı: Can Balkan (Ege Üniversitesi, İzmir)
Mehmet Fatih Orhan (Sakarya Üniversitesi, Sakarya)
Fabrizio Papa (Takeda)
Elif Gülsüm Ümit (Trakya Üniversitesi, Edirne)

14:15-14:45 KAHVE ARASI
14:45-15:45 BAŞKANIN SEÇTİKLERİ
Oturum Başkanları: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne)
Akut Lösemi Hastalarında “Zınc Fınger Proteın 384” (Znf384) Geni Füzyonlarının Tespiti: Tuğçe Sudutan (İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul)
Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Nivolumab: Çok Merkezli Türkiye Deneyimi Uzun Dönem Sonuçları: Hüseyin Saffet Beköz (Medipol Üniversitesi, İstanbul)
Büyük Problem AHKHN Sonrasında Gelişen Gvhh Tedavisinde Yeni Bir Umut: Janus Kinaz 1/2 İnhibitörü: Güldane Cengiz Seval (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Çok Merkezli Diamond-Blackfan Anemisi Moleküler İnceleme Sonuçları: Eurodba Türkiye: Şule Ünal Cangül (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
GVHD’de Nr3c1 Geni Promotor Metilasyonu Ve Glukokortikoid Reseptör Direnci Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Yusuf Özkul (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
Kırk Yaş ve Altı Genç Multiple Miyelom Hastalarının Klinikopatolojik Özellikleri: Çok Merkezli Kesitsel Çalışma: Pelin Aytan (Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana)
15:45-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:30

MULTİPL MYELOM OTURUMU

Oturum Başkanları: Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara), Seçkin Çağırgan (Medical Park Hastanesi, İzmir)
Ailevi Amiloidoz Tanı ve Tedavisi: Ayşe Salihoğlu (İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, İstanbul)
MGUS ve Smoldering Myelom: Nasıl İzleyelim, Ne Zaman Tedavi Edelim?: Ömür Gökmen Sevindik (Medipol Mega Üniversite Hastanesi, İstanbul)
3 Olgu ile Relaps/Refrakter Multipl Myeloma Yaklaşım

– Ümit Yavuz Malkan (Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, Ankara)
– Hakkı Onur Kırkızlar (Trakya Üniversitesi, Edirne)
– Itır Şirinoğlu Demiriz (Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH, İstanbul)

PEDİATRİ OTURUMU-1

Oturum Başkanları: Namık Yaşar Özbek (Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH, Ankara), Volkan Hazar (BAU Medical Park Göztepe Hastanesi, İstanbul)
Kemoterapi ve Kemik İliği Nakli Sonrası Demir Birikimi ve İzlemi: Fatih Erbey (Koç Üniversitesi, İstanbul)
Lösemi Hastalarında Uzun İzlemde Sekonder Malinite: Serap Karaman (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

17:30-17:45 KAHVE ARASI
17:45-19:00 SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI-2
19:15-21:15

UYDU SEMPOZYUMU

Hemofili Bakımında Dönüm Noktası

Oturum Başkanları: Bülent Zülfikar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Kaan Kavaklı (Ege Üniversitesi, İzmir)
Açılış ve Takdimler: Kaan Kavaklı (Ege Üniversitesi, İzmir)
Hemofili Bakımında Neye İhtiyacımız Var: Bülent Zülfikar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Hemofili Bakımında Yeni Dönem: Mahir Kula (İstanbul)
İnhibitörlü ve İnhibitörsüz Hastalarda Kanama Kontrolü : Can Balkan (Ege Üniversitesi, İzmir)
Ülkemizde Emisizumab Deneyimimiz : İlgen Şaşmaz (Çukurova Üniversitesi, Adana)
Panel Tartışması: Bülent Zülfikar, Kaan Kavaklı, İlgen Şaşmaz, Bülent Antmen, Can Balkan

21:00-22:30

ISLH/TSH Joint Interactive Case Discussion Session

Scientific Chair: İlknur Kozanoğlu (Başkent University,
Adana),
Tracy George (University of Utah, USA)

 Coagulation and Thrombocytopenia: Catherine Hayward (McMaster University, Canada)

Anemia: Giuseppe d’Onofrio (Catholic University, Italy)

Leukocyte: Tracy George (University of Utah, USA)