30 Ekim 2019, Çarşamba

SAAT ASUMAN MÜFTÜOĞLU SALONU GÜLERSU İRKEN SALONU UZMANINA DANIŞ SALONU
08:30-09:30

AKUT LÖSEMİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Ali Zahit Bolaman (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın), İnci Alacacıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Genç Adölesan ALL Tedavisi Sonuçlarımız Yeterince İyi mi?: Bahriye Payzın (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir)
ALL ve AML’de Konvansiyonel Olmayan Yaklaşımlar/Yeni Tedavi Hedefleri: Sinem Civriz Bozdağ (Ankara Üniversitesi, Ankara)

YENİ TEDAVİLER ÇAĞINDA HEMOFİLİ TEDAVİSİNİN MONİTORİZASYONU OTURUMU

Oturum Başkanları: Kaan Kavaklı (Ege Üniversitesi, İzmir), Ayşegül Ünüvar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Faktör Ölçüm Yöntemleri: Fatma Burcu Belen (Başkent Üniversitesi, Ankara)
Uzun Etkili Faktörlerde Düzey Tayini ve Takibi: Yılmaz Ay (Pamukkale Üniversitesi, Denizli)
Faktör Dışı Tedavilerde Düzey Tayini ve Takibi: Can Acıpayam (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş)

09:30-09:45 KAHVE ARASI
09:45-11:15

LENFOMA OTURUMU

Oturum Başkanları: Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul), Levent Ündar (Akdeniz Üniversitesi, Antalya) 
Richter Sendromu Biyolojisi ve Tedavisi: Tayfur Toptaş (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
Relaps Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomaya Yaklaşım: Ebru Koca (Başkent Üniversitesi, Ankara)
NK-T Hücreli Lenfomalarda Tanı ve Tedavi: Nilgün Sayınalp (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

KONJENİTAL ANEMİLER OTURUMU

Oturum Başkanları: Özcan Bör (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir), Adalet Meral Güneş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
Rasopatiler: Dilber Talia İleri (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Pirüvat Kinaz Eksikliği: Hep Atladık mı?: Neşe Yaralı (Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH, Ankara)
Konjenital Anemilerde Tüm Ekzom ve Genom Analizi: Duran Canatan (Antalya Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi, Antalya)

11:15-11:45 KAHVE ARASI
11:45-12:30

JAKAVI Uydu Sempozyumu
Sorularla Ruksolitinib Tedavi Yolculuğu

Rıdvan Ali (Uludağ Üniversitesi, Bursa)

 Tülin F. Tuğlular (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
 Güray Saydam (Ege Üniversitesi, İzmir)

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

UYDU SEMPOZYUMU
(12:45-13:30)

 

All Profilakside Yeni Ufuklar: Mycamine

ALL’de Profilaksi Gerekli mi?: Seçkin Çağırgan (Ege Üniversitesi, İzmir)  

 ALL Profilakside Yeni Ufuklar: Rabin Saba (Medstar Antalya Hastanesi, Antalya)

13:30-14:15

UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanları: Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara) , Önder Arslan (Ankara Üniversitesi, Ankara)  

Future is Now!
KLL Tedaviside Güncel Kesit ve Imbruvica

KLL Tedavisinde Yeni Boyut: Mehmet Ali Özcan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
MHL Tedavisinde Yeni Boyut: Yahya Büyükaşık (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

14:15-14:30 KAHVE ARASI
14:30-16:00

KEMİK İLİĞİ YETERSİZLİKLERİ OTURUMU

Oturum Başkanları: İmdat Dilek (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara), Mustafa Çetin (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
Myelodisplastik Sendromlarda Moleküler Hedefler: Mustafa Çetiner (Acıbadem Maslak Hastanesi, İstanbul)
Düşük Riskli MDS’de Tedavi Seçenekleri: Fahir Özkalemkaş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
Genç Aplastik Anemili Hastada Haploidentik Nakil mi Immunosupresif Tedavi mi?: Elif Birtaş Ateşoğlu (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)

ÇOCUKLUK ÇAĞI KEMİK İLİĞİ YETERSİZLİKLERİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Türkan Patıroğlu (Erciyes Üniversitesi, Kayseri), Mehmet Akif Yeşilipek (Medical Park Antalya Hastanesi, Antalya)
Fanconi Anemisi: Fatma Gümrük (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Olgularla Kemik İliği Yetersizlikleri: Şule Ünal Cangül (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

16:00-16:30 KAHVE ARASI
16:30-18:00

TRANSPLANTASYON OTURUMU

Oturum Başkanları: Zafer Gülbaş (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli), Mutlu Arat (Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)
 Hazırlama Rejiminde Neler Değişti?: Sami Kartı (Acıbadem Atakent Hastanesi, İstanbul)
 İmmün Efektör Hücre Uygulamalarındaki Düzenlemeler: Can Boğa (Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana)
GvHD Tedavisinde Güncel Durum: Ali İrfan Emre Tekgündüz (Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul)

18:00-19:15 SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI-1
20:00-22:00

BİLİMSEL ALT KOMİTE TOPLANTILARI

Toplantı Detayları için Tıklayınız.