E-Sözlü Sunu Oturumları

Akut Lösemiler
 Ayhan Dönmez (Ege Üniversitesi, İzmir), Suar Çakı Kılıç (İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ümraniye EAH, İstanbul)
Ekran 1
Başlık Konuşmacı Kurumu
Akut Myelomonositik Lösemili Hastada İnv16 Germline Mutasyonu; Olgu Sunumu Emine Zengin Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli
Lösemi Kemoterapisi Sırasında Gelişen Hepatik Veno-Oklusiv Hastalık/Sinuzoidal Obstruksiyon Sendromu: 4 Olgu Sunumu Sema Aylan Gelen Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli
Lösemili Çocuklarda Kalp Hızı Değişkenliği Arzu Akyay İnönü Üniversitesi, Malatya
Akut Promyelositer Lösemi’de Gerçek Yaşam Verisi; Erken Ölümler Hala Sorun Mu? Mehmet Baysal Trakya Üniversitesi, Edirne
Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemisinde 8. Gün Periferik Kan Minimal Kalıntı Hastalığının Önemi Meriç Kaymak Cihan Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Apigeninin Kronik Miyeloid Lösemi Kök Hücreleri Üzerine Terapötik Etkilerinin Belirlenmesi Özge Göktepe Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Akut Miyeloid Lösemide Venetoklaks Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi Deniz Özmen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İstanbul
Refrakter Akut Myeloid Lösemi Hastalarında Venetoklaks ve Hipometile Edici Ajanların Kombinasyonu: Tek Merkez Deneyimi Melda Özkan Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara
Destek Tedaviler
İbrahim Eker (Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyon), İpek Yönal Hindilerden (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul)
Ekran 2
Başlık Konuşmacı Kurumu
Dirençli Trombotik Trombositopenik Purpura Olgusunda Rituximab ve Vinkristin Kullanımı Erman Öztürk Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, İstanbul
Gebelikte Orak Hücreli Anemi; Tromboemboli Ve Alloimmunizasyon İlişkili Transfüzyon Zorluğunda Manuel Eritrosit Değişimi Elif Aksoy İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
Eşlik Eden Hba2–Yıalousa (Hbd: C.82g>T) Nedeniyle Evlilik ve Gebelik Öncesi Taramalarda Atlanan Β-Talasemi Taşıyıcılığı Ebru Yılmaz Keskin Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
Hemoglobinopati Taramalarında Yüksek Performanslı Likit Kromatografi ve Moleküler Analiz Sonuçları Duran Canatan Antalya Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi-Antalya
Tanı Anındaki Mutlak Lenfosit Sayısı, İmmün Trombositopeni Hastalarında Splenektomi Sonrası Sonuçları Öngörmektedir Abdulkerim Yıldız Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı EAH, Ankara
Protrombin Zamanı ve Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanında Yalancı Uzama: Tüketilen Yiyeceklerin Etkisi Şerife Gül Acar Başkent Üniversitesi, Ankara
Acil Kan Transfüzyonunda Yeni Nesil Teknoloji Hızır Sağlık Drone Can Özlü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya
Kompleman İlişkili Hemolitik Üremik Sendromlu Tüm Hastalarda Tedavi Gereksinimi Var Mıdır? Özgür Özdemir Şimşek Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi, İzmir
İmmün Trombositopenili Yaşlı Hastalarda Tedavi Sonuçları Farklı Mı? Kasım Işık İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
Esansiyel Trombositemili Hastalarda Jak2-V617f Mutasyonu ve Prognostik Öneminin Değerlendirilmesi Rafiye Çiftçiler Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ve Yüksek Doz Tedaviler
Oral Nevruz (Liv Hospital, Ankara), Zeynep Arzu Yeğin (Gazi Üniversitesi, Ankara)
Ekran 3
Başlık Konuşmacı Kurumu
All Hastalarında Nakil Öncesi Akciğer Tomografi Bulgularının Nakil Sonrası Parametrelere Yansıması: Tek Merkez Deneyimi Elif Birtaş Ateşoğlu Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli
Kemik İliği Nakli Hazırlama Rejimi Sırasında Gelişen Yaygın Kemik İliği Nekrozu Hakan Özdoğu Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi, Adana
Çomak Parmak ile Kendini Gösteren Graft Versus Host Hastalığı Ayşe Hilal Eroğlu Küçükdiler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,  Aydın
Prkdc Defekti Olan Bir Hastada Miyeloablatif Hazırlık Rejimi Sonrası Başarılı Kemik İliği Nakli Çağrı Coşkun Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Kortikosteroide Dirençli Graft Versus Host Hastalığı Tedavisinde Ruksolitinib Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi Umut Yılmaz İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
Graft Versus Host Hastalığında Ruxolitinib Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi Ahmet Sarıcı İnönü Üniversitesi, Malatya
Torundan Dedeye Tam Uyumlu Allojeneik Kök Hücre Nakli Mehmet Özen Özel Bayındır Söğütözü Hastanesi, Ankara
Kemik İliği Nakli Sonrası Gelişen Kaposi Sarkom Vakası Hüseyin Saffet Bekoz İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi, İstanbul
Transplant İlişkili Trombotik Mikroanjiyopati’nin Eculizumab İle Başarılı Tedavisi Sinan Demircioğlu Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sırasında Gelişen Epileptik Nöbetlerin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Serhat Çelik Erciyes Üniversitesi,  Kayseri
Lenfoma
Güven Çetin (İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul), Funda Ceran (Ankara Numune EAH, Ankara)
Ekran 4
Başlık Konuşmacı Kurumu
Erişkin Başlangıçlı Langerhans Hücreli Histiositozis Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Serhat Çelik Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Hemofagositik Lenfohistiositoz ile Başvuran Süt Çocuğunda Nadir Bir Neden: Desmoplastik Küçük Yuvarlak Hücreli Tümör Funda Tekkesin SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Periferik T Hücreli Lenfoma Olgularımızın Retrospektif Değerlendirmesi; Tek Merkez Deneyimi Hatice Demet Kiper Ünal İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH, İzmir
Yeni Tanı Kll Hastalarında Tanı Sırasındaki Cd49d Ekspresyonunun Hastalığa Özgü Başka Parametrelerle İlişkisi Selami Koçak Toprak Ankara Üniversitesi,  Ankara
Erişkin Başlangıçlı Langerhans Hücreli Histiositozis Tanılı Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi Hacer Berna Afacan Öztürk Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Tek Merkez Deneyimi: Primer Mediastinal Büyük B Hücreli Lenfomalı Olgularımızın Retrospektif Değerlendirmesi Zeynep Tuğba Güven Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Hodgkin Lenfoma Tedavisinde Nivolumab Kullanımı: Ege Üniversitesi Deneyimi Fatma Keklik Karadağ Ege Üniversitesi, İzmir
Otolog Kök Hücre Nakli Yapılan Multiple Myelom Ve Lenfoma Hastalarının Klinik Özellikleri ve Sağkalım Analizleri Abdullah Karakuş Dicle Üniversitesi, Diyarbakır
Kll’de 13q Delesyon Büyüklüğünün Önemi Sevgi Işık Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
Fmfv726a Gen Mutasyonu ile Birlikte Amiloid Pozitif Birden Çok Lenf Düğümü Dışı Tutulumlu Rosai-Dorfman Hastalığı Metban Mastanzade İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
Myelom
Sibel Kabukçu Hacıoğlu (Pamukkale Üniversitesi, Denizli), Mehmet Gündüz (Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)
Ekran 5
Başlık Konuşmacı Kurumu
Yeni Tanı Multipl Miyelom Hastalarında Iss’ Nin Prognostik Öneminin Glomerüler Filtrasyon Hızına Göre Değerlendirilmesi Rafiye Ciftciler Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Türkiye’den Bir Ailesel Multipl Miyelom Veri Tabanı Oluşturmaya Yönelik Ön Araştırma Sonuçları Erman Akkus Ankara Üniversitesi, Ankara
Yüksek Riskli Febril Nötropeninin Risk Tabanlı Yönetimi: Ampirik Antibiyoterapinin Erken Kesilmesi Uygun mu? Ömür Kayıkçı Bahçelievler Memorial Hastanesi, İstanbul
Lenfoma Hastalarında Kemoterapi Sürecinde Uygulanan Gözetimli Egzersizin Sonuçları: Prospektif Kontrollü Bir Çalışma Uğur Şahin Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle EAH,  Ankara
Multiple Myelom Tedavisinde Eşdeğer ve Orijinal Bortezomib Molekülünün İlk Sıra Kullanımının Değerlendirilmesi Sinan Mersin Kocaeli Üniversitesi EAH, Kocaeli
Multiple Myeloma Hastalarında İzlenen İkincil Kanserlerin Değerlendirilmesi Hakan Göker Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Hematolojik Malignitesi Olan Hastalarda Hepatit B Virüsü Prevalansı Canan Şehit Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
Pansitopeni ve Nötropenik Ateşle Başvuran ve Karaciğer Tutulumu Gösteren Igg4 İlişkili Hastalık Mine Miskioğlu Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
Multiple Miyelom Olgularında Yüksek Doz Tedavi Cevabı Tabanlı Prognoz: İn Vivo Melfalan Duyarlılığı Sağkalım İlişkisi Mutlu Arat Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul
Hematolojik Maligniteli Hastalarda Yüksek Bir Mortalite Nedeni; İnfluenza Enfeksiyonu Ünal Ataş Akdeniz Üniversitesi, Antalya