2 Kasım 2019, Cumartesi

SAAT ASUMAN MÜFTÜOĞLU SALONU GÜLERSU İRKEN SALONU UZMANINA DANIŞ SALONU
08:30-09:30

HEMOSTAZ TROMBOZ OTURUMU

Oturum Başkanları: Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ankara), Vahap Aslan (Özel Ümit Hastanesi, Eskişehir)
TTP ve HÜS Tanı ve Tedavisinde Yenilikler: Sema Karakuş (Başkent Üniversitesi, Ankara)
ITP Güncel Yaklaşım: Reyhan Küçükkaya (İstanbul)

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ KÖK HÜCRE DONÖR KILAVUZU GELİŞTİRME PANELİ
09:30-10:00 KAHVE ARASI
10:00-11:00

SAĞLIK OTORİTESİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Hamdi Akan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul)
Klinik Araştırmalar Sağlık Otoritesi Bakışı: DSA
Klinik Araştırmalar Araştırmacı Bakışı: Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Klinik Araştırmalar Firma Bakışı: DSA

11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:30 UYDU SEMPOZYUMU

TRANSFÜZYON TIBBI OTURUMU

Oturum Başkanları: Yeşim Aydınok (Ege Üniversitesi, İzmir), Eyüp Naci Tiftik (Mersin Üniversitesi, Mersin)
ABO- RH Uygunsuz Kan Ürünü (Eritrosit, Trombosit, Plazma, Kriopresipitat) Transfüzyonu; Faydası, Zararı : Neslihan Andıç (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
Transfüzyona Alternatif Yaklaşımlar: Yeşim Oymak (Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, İzmir)

12:30-13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45-14:30

HEMATOLOJİ/RADYOLOJİ/PATOLOJİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Nalan Akyürek (Gazi Üniversitesi, Ankara), Leylagül Kaynar (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
Vakalarla Radyoloji: Mustafa Seçil (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Vakalarla Patoloji
Ayşegül Üner (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Işınsu Kuzu (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Özden Özer (Marmara Lösemi Lenfoma Patoloji Laboratuvarı, İstanbul)

14:30-15:00 KAHVE ARASI
15:00-16:30

EDİNSEL HEMOFİLİ OTURUMU

Oturum Başkanları: İlgen Şaşmaz (Çukurova Üniversitesi, Adana), Salih Aksu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Edinsel Hemofilili Erişkin Hasta: Vahap Okan (Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep)
Edinsel Hemofilili Çocuk Hasta: Zühre Kaya (Gazi Üniversitesi, Ankara)

16:30-17:30 E- SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI