1 Kasım 2019, Cuma

TIME ASUMAN MÜFTÜOĞLU HALL GÜLERSU İRKEN HALL MEET THE EXPERT HALL
07:30-08:15 UYDU SEMPOZYUMU

Çocukluktan Erişkine İmmun Yetmezliklerle Yaşamak

 Nilgün Sayınalp (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
 Aydan İkincioğulları (Ankara Üniversitesi, Ankara)

08:30-10:00 TURKISH SOCIETY OF HEMATOLOGY- INTERNATIONAL SOCIETY FOR LABORATORY HEMATOLOGY JOINT SESSION

Scientific Chair: Catherine Hayward (McMaster University, Canada), Emin Kansu (Ankara)
Doping in Hematology: Giuseppe d’Onofrio (Catholic University, Italy)
Updates in Mastocytosis: Tracy George (University of Utah, USA)

REFRACTORY CML SESSION

(09:00-09:45)

Scientific Chair: Güray Saydam (Ege University, İzmir)

Management of the CML Patients After 2G TKIs. The Right TKI at The Right Moment: Gianantonio Rosti (Bologna University, Italy)
Closure and Remarks: Güray Saydam (Ege University, İzmir)

10:00-10:30 COFFEE BREAK
10:30-11:30 TURKISH SOCIETY OF HEMATOLOGY- AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY JOINT SESSION

Scientific Chair: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül University, İzmir)
Evolving Multiple Myeloma Clones – Scientific and Clinical Implications:  Joseph Mikhael (Arizona State University, USA)

ÇOCUKLUK ÇAĞI LÖSEMİLERİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Sema Anak (Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi, İstanbul), Mehmet Ertem (Ankara Üniversitesi, Ankara)
AML Tedavisinde Değişimler: Hale Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
ALL Yeni Alt Gruplar ve Tedavide Değişen Algoritmalar: Sinan Akbayram (Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep)

11:30-11:45 COFFEE BREAK
11:45-12:15 UYDU SEMPOZYUMU

Evolving Landscape of Relapsed Multiple Myeloma Treatment with Carfilzomib

Oturum Başkanı: Mustafa Çetiner (Koç Üniversitesi, İstanbul)
 Joseph Mikhael (Arizona State University, USA)

UYDU SEMPOZYUMU

Relaps Refrakater B-ALL Tedavisinde BİTE İmmunoterapisi: Blinatumomab

Oturum Başkanı: Gülyüz Öztürk (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Musa Karakükçü (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)

12:30-14:00 LUNCH UYDU SEMPOZYUMU
(12:45-13:30)

Konu R/R Klasik HL’de Immunoterapiler ve Türkiye’de Güçlenen Nivolumab Deneyimi

Oturum Başkanları: Levent Ündar (Akdeniz Üniversitesi, Antalya), Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul)
R/R Klasik HL’de Immunoterapiler, Nivolumab Verileri: Ozan Salim (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
 Türkiye Nivolumab Deneyimi: Hüseyin Saffet Beköz (Medipol Üniversitesi, İstanbul)

14:00-14:45 UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanları: Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Önder Arslan (Ankara Üniversitesi, Ankara)
KLL Tedavisinde Tecrübeler Işığında GAZYVA: Tülin Fırat Tuğlular (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
R/R Foliküler Lenfomada Yeni Bir Dönem: GAZYVA: İhsan Karadoğan (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

UYDU SEMPOZYUMU

Hemofili A Tedavisinde Yaşamın İçinde

Oturum Başkanları: Bülent Antmen (Acıbadem Adana Hastanesi, Adana), Fahri Şahin (Ege Üniversitesi, İzmir)
 Yılmaz Ay (Pamukkale Üniversitesi, Denizli)
 Tekin Güney (Ankara Şehir Hastanesi, Ankara)
 Fahri Şahin (Ege Üniversitesi, İzmir)

14:45-15:15 COFFEE BREAK
15:15-16:15 TURKISH SOCIETY OF HEMATOLOGY- EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION JOINT SESSION

Scientific Chair: Teoman Soysal (İstanbul University- Cerrahpaşa, İstanbul), Deniz Sargın (Medipol Mega University Hospital)
Diagnosis and Treatment of Refractory ITP (incl. new treatment modalities): Francesco Zaja (The University of Udine, Italy)
Management of Relapsed Refractory HL: Massimo Federico (University of Modena and Reggio Emilia, Italy)

16:15-16:45 COFFEE BREAK
16:45-17:30 UYDU SEMPOZYUMU

Dünyada ve Türkiye’de Nadir Hastalıklar

Oturum Başkanı: Fahir Özkalemkaş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
Gaucher Hastalığında Semptomlardan Tanıya Teşhis Yolculuğu:  Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Hemofili A Tedavisinde Gerçek Hasta Vakalarıyla Tedaviye Uyum Sorunları ve Refacto AF Avantajları: Özgür Mehtap  (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)

17:30-18:30 KLL Tedavisinde Neler Değişti?

Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul)

Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

17:30- 19:00 8. HEMATOLOJİ YETERLİLİK SINAVI / TÜRK KAN BİLİM (HEMATOLOJİ) AKADEMİSİ HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ USTALIK SINIFI BİTİRME SINAVI İlaç Endüstrisi ve Araştırmaları Çalışanları için Hematoloji Eğitim Programı-13

Selim Hematolojik Hastalıklar
Hematolojik Kanserler
Hematolojide Yeni Tedaviler/İlaç Geliştirme